tutorial

Consells pràctics per ajudar el meu fill a fer els deures

Deures

Introducció

El nen i la nena aprenen amb el professor/a i els companys/es a l'escola però són els deures els que l’ajudaran a convertir-se en un aprenent independent pel fet de posar en pràctica per si sol el que li han ensenyat. Treballar els deures a casa és molt important perquè el vostre fill assoleixi els coneixements com ara la lectura, les matemàtiques... ja que requereixen molta pràctica, la qual cosa implica dedicar-hi temps i repetició.
Els deures fan que els nens desenvolupin habilitats com:

Consells pràctics per ajudar a comprar un ordinador de sobretaula

ordinador d' escriptori

INTRODUCCIÓ:

En aquest article parlarem dels criteris a tenir en compte a l'hora de comprar un pc: el monitor, la torre i els accessoris. Incidint en la seva durabilitat i en el seu cicle de vida, cal actualitzar primer la torre o cpu, després el monitor i després els accessoris. També hi haurà un apartat per incidir en els aspectes d'ergonomia, de molta importància quan valorem les hores que passem davant la pantalla de l'ordinador.

Com portar una comptabilitat domèstica amb Excel?

La importància d'una comptabilitat domèstica

Tenir la comptabilitat domèstica en ordre forma part d'aquesta societat en la qual els diners són un element del qual no podem prescindir, fa que tots, en la mesura de les nostres possibilitats, exercim de comptables.

Mantenir la comptabilitat en ordre, ja sigui personal o familiar, té molt a veure amb el benestar.

7 característiques per triar LibreOffice

Les 7 caracteístiques que has de conèixer per triar LibreOffice

Les 7 caracteístiques que has de conèixer per triar LibreOffice

Descarrega el Tutorial

10 Normes per a prevenir el malware

10 Normes Anti Contagi per Malware

Descarrega el tutorial

10 Normes perquè tu ets el millor antivirus. Un usuari disposat a modificar alguns hàbits de navegació i de treball davant l'ordinador pot convertir-se en el millor antivirus.

10 Fórmules d' Excel per ser més productiu

SUMA

Una fòrmula fonamental permet sumar un grup de cel·les, o fins i tot files i columnes senceres.

= SUMA (A1: A10), = SUMA (A: A), = SUMA (A1: Z10)


COMPTAR

Aquesta fórmula et permet comptar la quantitat de cel·les en una selecció que tenen nombres. Les cel·les buides o amb text són ignorades. Moltes vegades tenim fulls amb dades incompletes i es necessita comptar només les dades i no el total de cel·les. En aquests casos serveix moltíssim!

= CONTAR (A1: B10), = CONTAR (A: A)


Subscribe to RSS - tutorial