Partners i Socis tecnològics

Acer Computer Dell Computer
Hp Computer

Debian. The Universal Operating System Red Hat
Ubuntu Velneo

En els últims anys he ajudat a milers de professionals i empreses mitjançant els meus continguts i serveis. Aquesta és la meva casa i aquí tens barra lliure de continguts.