Més Que Linux. Programació a Mida a Tordera.

JUST EL SOFTWARE QUE NECESSITES, NI MÉS, NI MENYS

El programari estàndard no sempre cobreix les necessitats específiques d'una empresa. De vegades necessites una aplicació amb una funcionalitat específica, enllaçar diferents programes o migrar a noves plataformes. És llavors que la programació a mida et donarà la solució. Una aplicació a mida incidirà just allà on la teva empresa ho necessita, incrementant així la seva eficiència i reduint costos en termes de temps i administració mitjançant l'automatització de processos. Desenvolupem aplicacions de gestió en entorn web i escriptori a la mida de les teves necessitats.

Els nostres programes són desenvolupats amb Velneo amb el que els clients tenen sempre la garantia de que podran accedir a les dades i al codi font en el futur. Tenim un ampli ventall d’opcions d’afegir funcionalitats en el temps o fer servir les dades des de altres aplicacions. La programació a mida permet que el client adeqüi a la perfecció el programa de gestió a la seva operativa concreta assolint així grans augments de la productivitat i per tant enormes estalvis de temps i diners.

La programació a mida permet gestionar de forma optimitzada una empresa, i els processos informàtics de gestió que s'hi duen a terme. A Més Que Linux desenvolupem aplicacions per tal d’ajustar-nos a les necessitats de la seva empresa.

En els últims anys he ajudat a milers de professionals i empreses mitjançant els meus continguts i serveis. Aquesta és la meva casa i aquí tens barra lliure de continguts.